Illustrasjon/bilde til saken "Utviklingsprosjektet i Kirkegata 23-25"
Utviklingsprosjektet i Kirkegata 23-25
Et kvalitetsbygg i Oslo sentrum
Publisert: 1. juli 2022

Det foregår store arbeider i Kirkegata 23-25. Vi har kommet godt i gang byggingen av det som skal bli Høyskolen Kristiania sitt nye skolebygg.

Det ble gjennomført en screening av potensielle entreprenører og via en anbudskonkurranse ble Veidekke Entreprenør AS valgt som entreprenør for prosjektet. Avtalen med Veidekke ble signert i juni 2021. Øst-Riv har gjennomført en kontrollert og god rivningsjobb med den eldre bygningsmassen som skulle bort. Vi planlegger ferdigstillelse av nybygget til skolestart for høstsemesteret i 2024.

Vår leietaker og medeier av bygget, Høyskolen Kristiania er i vekst, og deres mål er å doble antall studenter fra 10 000 til 20 000 frem mot 2030. Høyskolen har vært på jakt etter mer plass, og en stund var det snakk om å finne et storbygg for å samle studietilbudet. Vi er glade for at Høyskolen fortsetter sin tilstedeværelse i Kvadraturen. AVA og Høyskolen har således et viktig samfunnsoppdrag da vi med Kirkegata 23- 25 prosjektet er med på å tilby studentene en topp moderne studentinstitusjon, samtidig som vi knytter Kvadraturen sterkere sammen med Karl Johans gate. Bygget blir et bindeledd mellom eksisterende situasjon i Kvadraturen, der Høyskolen allerede holder til i flere lokasjoner. Det vil være mulig å komme inn i Kongens gate 22, og ut igjen i Kirkegata 23-25, med videre forbindelse over til Kirkegata 24-26 på den andre siden av gaten. Studenter vil på denne måten ha mulighet til å bevege seg på kryss og tvers av lokasjonene, noe som igjen vil gi økt aktivitet i et område som i dag er folketomt på kveldstid.

-“Dette er en unik mulighet til å bygge et undervisningsbygg midt i kvadraturen. Bygget vil også få en fasade som tydelig markerer vår tilstedeværelse i hjertet av hovedstaden. Vårt Oslo-campus blir sterkere, tydeligere og mer framtidsrettet.” (sitat: rektor ved Høyskolen Kristiania Arne H. Krumsvik).

Vår arkitekt A-Lab sitt konsept «Kvadratrot» er inspirert av Yggdrasil, som i norrøn mytologi er navnet på verdenstreet som når over himmelen og brer sine grener ut over verden. Som et kunnskapens tre vokser Høyskolen Kristianias nye skolebygg seg oppover i form av et spektakulært innvendig atrium. Fasaden glir inn som en spalte i det historiske fasadeløpet etter kong Christian IV. Generøse vindusnisjer pryder første etasje, der det myldrende livet i kunnskapens tre inviterer byens befolkning inn. Kirkegata blir på sikt en miljøgate og studenters dynamiske atmosfære vil bidra til å skape liv og røre mellom kvartalene døgnet rundt. Målsettingen er at bygget skal bli til en høyskole som studentene er stolte av, føler eierskap til og ønsker å benytte.

Kirkegata 23-25 bestod opprinnelig av to bygg. Fasaden til de to byggene hadde med årene smeltet sammen og det var lite av den historiske arkitekturen igjen. I arbeidet med den nye campusbygningen har det vært viktig å hente frem igjen todelingen av fasaden. Den klassiske inndelingen på nabobyggene er i tillegg videreført med et rytmisk mellomparti, der varierte bredder bryter opp den ellers rasjonelle geometrien i fasaden.

Utbredt bruk av treverk med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov skal sammen med løsninger som energivennlig fasadedesign og høyeffektive energisystemer, være med på å fremme innovasjon og et energi- og miljøriktig bygg. Arkitektkontoret A-Lab beskriver designet selv slik: - Det nye bygget vil bli et dempet signalbygg som tilpasser seg sin kontekst, men likevel fremstår som moderne. Et robust bygg som er skapt for å kunne stå i 100 år, minst!

Bygget vil klassifiseres som et Breeam Excellent bygg, med høye krav til materialbruk og løsninger. Et innvendig gårdsrom i bakgården vil skape en grønn linje med vekster opp til takterrassen i 7. etasje, der det skal legges sedum for overvann og fordrøyning.

AVA er stolte av å ha fått muligheten til å kunne etablere et nytt og miljøambisiøst høyskolebygg. Vi håper å sette nye, gode spor etter oss i Oslo sentrum.