For leietaker

AVA Eiendom AS skal bidra til et godt bygningsmessig miljø gjennom best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre eiendommer.

Illustrasjon
Illustrasjon
Illustrasjon Foto: Clem Onojeghuo / Unslash

Leietakerservice

AVA Eiendom AS skal bidra til et godt bygningsmessig miljø gjennom best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre eiendommer.

Eiendommen som leies ut skal ha god driftsmessig og teknisk kvalitet. Med dette ønsker vi å forebygge ulykker, helse- og miljøskader for våre leietakere, egne ansatte og samfunnet forøvrig.