Miljø og bærekraft

AVA skal bli ett av Norges ledende eiendomsselskap, med fokus på bærekraft, kvalitet og langsiktig verdiskapning

Illustrasjonsbilde

Et langsiktig syn på bærekraft

Bærekraftsfokus har for alvor markert seg som en nødvendig suksessfaktor i eiendomsbransjen. Det er ikke lenger kun et samfunnsansvar, men avgjørende for selskapers konkurransedyktighet. Vi observerer denne utviklingen med en følelse av stolthet, engasjement og alvor. Stolte over evnen eiendomsbransjen har vist til målrettet, resultatorientert arbeid mot grønnere bygg og drift. Engasjert for bærekraftsarbeidet vi gjør, mulighetene det bringer, og fokuset som kreves for å hele tiden utvikle oss i riktig retning. Men også alvor – vår bransjes omstilling trekkes stadig oftere frem som en av de viktigste for å nå målene satt i Parisavtalen, og vi har en lang vei å gå.

AVA går gjennom en viktig overgang i vårt bærekraftsarbeid. I startfasen lå fokuset på kartlegging – vi trengte å vite hvor vi sto, og hvilke tiltak som var mest utslagsgivende. Dette arbeidet har vi lært utrolig mye av, og vi tror denne angrepsvinkelen har bygget kompetanse og bidratt til gode beslutninger. Vi har ikke bare prioritert driftsmessige tiltak, men også en kompetansebygging innenfor Breeam sertifisering. Etter sertifiseringen av Karl Johans gate 14, har vi fortsatt sertifiseringsarbeidet videre – mot både nybygg og bygg i drift. Et av våres viktigste konkurransefortrinn har vært bred intern kompetanse, og det står fortsatt helt sentralt i vår kjernestrategi.

Illustrasjon
Naturlig takinstallasjon. Foto: Jean-Philippe Delberghe / Unsplash

Nå er tiden kommet for langsiktighet og en mer overordnet handlingsplan. I 2021 ble en ny bærekraftstrategi vedtatt. Strategien er forankret i de tre pilarene innenfor bærekraft: Økonomi, miljø og sosiale forhold, og knytter seg opp til FNs bærekraftsmål. Alle ansatte har deltatt i prosessen med å utforme strategien. Dette var et viktig ledd i prosessen med å tydeliggjøre vårt samfunnsansvar og dyrke en bevissthet i organisasjonen, samtidig som vi tydelig definerer hvor vi sikrer vår konkurransekraft. Resultatet av prosessen er en strategi inndelt i tre fokusområder: klimapåvirkning, lokalmiljø og sirkulærøkonomi.

Klimapåvirkning

I Stasjonskvartalene i Asker ble tak skiftet og etterisolert. Bygget fikk i tillegg to nye ventilasjonsaggregater med blant annet støttemidler fra Enova.

På Erteløkka arrangerte driftsavdelingen "Fang energi-tyven", på oppfordring fra Grønn Byggallianse, med svært effektive resultater.

Før vi solgte Karl Johans gate 14 ble det lagt inn betydelig innsats som resulterte i at bygget kvalifiserte seg til Breeam-in-use Excellent. Sertifiseringsarbeidet ble hovedsakelig gjennomført internt, og medbrakte verdifull innsikt og læring.

Sirkulærøkonomi

Det er et behov for å heve kompetansen på sirkulærøkonomi – her tror vi det foreligger et stort uutnyttet potensiale for både AVA og eiendomsbransjen som helhet. Vår nye bærekraftstrategi forlanger økt fokus på ombruk. Pilotprosjekter og kunnskapsutvikling skal prioriteres, og i hvert prosjekt skal det vurderes om det er materialer som kan brukes om igjen. Selv om ombruksfokus kommer for alvor på banen i prosjektene vi planlegger, gjøres det fortsatt tiltak på de prosjektene vi gjennomfører i dag.

I rivningen av Kirkegata 23-25, i forbindelse med byggingen av den nye høyskolen, satte vi et økt fokus på sorteringsgraden av rivningsmaterialene. Dette resulterte i en svært høy sorteringsgrad på over 90%. Videre har ansatte blitt kurset i klimagassregnskap i løpet av året – organisasjonens viktigste ressurs er menneskene.

Illustrasjon.
Illustrasjon. Foto: Markus Spiske / Unslash

Lokalmiljø

Alt er imidlertid ikke kvantitativt – AVA skal i tillegg opprettholde vår kvalitetsbevisste holdning til eiendomsutvikling for å berike byrom og lokalmiljø. Porteføljen vår er i stor grad eksponert for viktige bylandskap, enten på grunn av dets historiske verdi eller utviklingspotensial.

Kvadraturen i Oslo, Elvepromenaden i Sandvika, sentrumsutvidelsen i Asker og Bragernes Torg i Drammen – Vi ønsker å bidra til byliv og være en del av nærmiljøene vi investerer i.

Dette strekker seg også utenfor egen virksomhet; blant annet har ansatte viet sin tid til verv i Stabæk fotball og bistått Frisk Asker Tigers med realisering av ny hockey-hall på Risenga i Asker. I arbeidshverdagen prioriterer vi forholdet til våre kunder svært høyt.

Vi har årlige målsettinger vedrørende kundetilfredshet og er stolte av å ligge i bransjetoppen i Kundetilfredshetsundersøkelsen. I 2021 scoret vi 86 poeng, tre poeng bedre enn i 2020. Vi jobber kontinuerlig gjennom året med kundetilfredshet, og er spente på resultatene for 2022 som vi får presentert mot årsslutt.