Illustrasjon/bilde til saken "Etter mer enn 10 år med reguleringsarbeid har første delfelt i Elveparken Sandnes fått vedtatt detaljregulering"
Etter mer enn 10 år med reguleringsarbeid har første delfelt i Elveparken Sandnes fått vedtatt detaljregulering
Helt siden kjøpet av eiendommen i 2011 har AVA Eiendom AS jobbet med utviklingen av den 80 mål store eiendommen midt i Sandnes sentrum. I 2013 kom Selvaag Bolig ASA inn som partner i prosjektet. Mandag 19. juni ble detaljreguleringen av første delfelt på eiendommen enstemmig vedtatt i kommunestyret.
Publisert: 20. juni 2023

Målet med prosjektet er å utvikle en ny og spennende bydel i Sandnes sentrum, med gode arealer for både bolig og næring – som kombinert med spennende arkitektur skal gi beboere og besøkende til området en god opplevelse. Det vil bli lagt vekt på områdets historie der teglfasader i ulike utforminger skal gi en honnør til den industriaktiviteten som tidligere har vært drevet på eiendommen. I tillegg til bebyggelsen skal det etableres en ny bypark med grønne lunger, turveier og opplevelser. Elveløpet til Storåna skal igjen se dagens lys.

Tomten som nå er ferdig regulert er på 41 mål, og gir rom for 310 boliger og 19.000 kvadratmeter næringsareal. I tillegg kommer 4500 kvadratmeter satt av til offentlig tjenesteyting.

Første synlige bevis på at prosjektet er i gang, er rivning av de gamle siloene på området, som har vært et landemerke i Sandnes Sentrum siden 70-tallet.

Eksteriør

Elveparken Sandnes er et prosjekt som utvikles i 50/50 partnerskap mellom AVA Eiendom AS og Selvaag Bolig ASA. Eiendommen er totalt på ca. 80 mål, og ferdig utviklet åpner rammene i sentrumsplanen opp for en bebyggelse på ca. 120.000 kvadratmeter med en 50/50 fordeling mellom bolig- og næringsarealer. Totalt vil området gi rom for mellom 600 og 650 leiligheter kombinert med et levende bygulv bestående av butikker, service- og serveringskonsepter. Det vil i tillegg bli oppført flere næringsbygg der det gjennom god arkitektur, fleksibilitet og en grønn miljøprofil vil jobbes for å tiltrekke flere store leietakere til Sandnes sentrum. Kombinert med den nye byparken vil dette legge til rette for nye, gode møteplasser – og bidra til en berikelse for byen.

Eksteriør
Eksteriør