Illustrasjon/bilde til saken "En milepæl i Kirkegata 23-25 – fasaden begynner å se dagens lys!"
En milepæl i Kirkegata 23-25 – fasaden begynner å se dagens lys!
Midt i Oslo – langs hovedforbindelsen mellom Karl Johans gate og Kvadraturen er et nytt bygg i ferd med å ta form. Her fører vi opp den nye spydspissen til Høyskolen Kristiania – et topp moderne høyskolebygg på 11.400 kvm. De siste dagene har inneholdt en stor milepæl for prosjektet – nemlig en sniktitt på den flotte granittfasaden når fasadeduken nå går ned.
Publisert: 15. desember 2023

Å velge fasade på et nybygg er et av de store valgene man tar – da det er fasaden som kjennetegner bygget utad, og det er en av de varige elementene som skal prege bygget inn i fremtiden. Mange alternativer ble vurdert og befart for å komme frem til det perfekte resultatet. Ikke minst var den nå tidligere byantikvaren Janne Wilberg en viktig bidragsyter i prosessen, i tillegg til Høyskolen Kristiania som leietaker og medeier.

Valget falt på en fasade med norsk, kortreist granitt. For å synliggjøre at eiendommen opprinnelig huset to forskjellige bygg, har man delt fasaden med to forskjellige typer stein, fra hhv. Røyken og Grorud. I tillegg er det i klassisk bebyggelse vanlig å markere sokkelen på et bygg – noe som er gjort gjennom å ta i bruk ulike overflatebehandlinger på steinen.

Steinbruddet på Grorud er nå uthogd, så Kirkegata 23-25 er den siste nyoppførte eiendommen som noen gang kan få sin fasade utsmykket med Grorud-granitt. Vi ønsker å rette en stor takk til vår leverandør Naturstein montering AS som manuelt har båret opp hver eneste steinplate, for så å montere og finjustere denne på fasaden. Vi ønsker også å takke A-lab arkitekter og Veidekke for en fin prosess rundt fasadevalget.

Nå ser vi frem til neste milepæl – da skolebygget skal tas i bruk til skolestart 2024!