Illustrasjon/bilde til saken "Bragernes Torg 1 - Spennende planer for Drammens beste beliggenhet!"
Bragernes Torg 1 - Spennende planer for Drammens beste beliggenhet!
Bragernes Torg 1 ligger flott til på hjørnet av Bragernes torg, med panoramautsikt over både torget og elven. Eiendommen har en spennende historie, der Grand Hotel stod på tomten fra 1909 til 1970, og Kreditkassen førte opp et for datiden moderne bankbygg i 1975.
Publisert: 21. november 2022

I dag oppleves bankbygget som massivt og lukket, derfor ønsker vi i AVA nå å gjøre endringer. Som vinner av en arkitektkonkurranse så har A-lab tegnet en flott, ny fasade på bygget. Vi ser for oss spennende serveringssteder på gateplan og høykvalitets kontorlokaler oppover i etasjene.

Med dette ønsker vi å bidra positivt til byutviklingen i Drammen, og gjøre dette til det beste bygget på Bragernes. Med ny fasade blir bygget mer moderne og utadrettet – og vi har høye miljøambisjoner for prosjektet. Med en ny og flott bybro vil Bragernes Torg 1 spille en viktig rolle i bybildet – der den utgjør en av de to eiendommene som «rammer inn torget» når man kommer fra Strømsø. Vi er nå i dialog med Drammen kommune om våre spennende planer.