Illustrasjon/bilde til saken "AVA ekspanderer i Drammen"
AVA ekspanderer i Drammen
Har på få år bygget opp en unik portefølje på Bragernes Torg!
Publisert: 1. september 2020

AVA Eiendom AS øker nok en gang sin eiendomssatsning på Bragernes Torg gjennom kjøpet av Bragernes Torg 12, Nedre Storgate 1 og Amtmand Bloms gate 1A.

Eiendommenes utleiebare areal er på 5.213 m2. H&M er hoved-leietaker i byggene, og sammen med Apotek 1 er det handelsleietakere i 70% av de utleide arealene.

AVA Eiendom AS har på få år sikret seg en unik posisjon i Drammen. Gjennom sitt siste kjøp får AVA kontroll på ett av byens beste hjørner med fasade både mot torget og gågata, og AVA tar nå posisjonen som den desidert største eiendomsaktøren med 9 eiendommer ved Bragernes Torg.

Økningen i Drammensporteføljen vil gi AVA stordriftsfordeler og muligheten til å utvikle eiendommene på en enhetlig måte.

AVA har siden sin inntreden i Drammen tidlig i 2017 investert en halv milliard kroner i eiendom rundt Bragernes Torg og selskapet er rigget for videre vekst i eiendomsporteføljen.

«Det er spesielle tider vi befinner oss i, og korona–viruset har satt sitt preg på verdenssamfunnet og påvirket hverdagen til de aller fleste av oss på en eller annen måte. Til tross for dette, og vanskelige tider for norsk detaljhandel, er dette et kjøp vi er veldig trygge på. Gjennom eierskapet av 9 eiendommer ved Bragernes Torg 12 får vi anledning til å ta med oss strategier og erfaringer fra drift av kjøpesentre i den videre utviklingen av porteføljen. Bragernes Torg 12 har beste beliggenhet og er et flott tilskudd til vår portefølje» sier Arne Vannebo, Adm. direktør i AVA Eiendom AS.

AVA Eiendom AS har eierskap og forvaltning av 30 eiendommer med en markedsverdi på ca. 5. milliarder kroner. Porteføljen har budsjetterte leieinntekter på 250 MNOK i 2020. Selskapets strategi er å investere i kontor– og handelseiendommer i Asker, Bærum, Drammen og Oslo med sentral beliggenhet ved knutepunkt.

Selger er Exsentra Eiendom AS, som eies av Conceptor Eiendom, Pett Kjede og Servicekontor og Joh. Johannson Eiendom med 1/3 hver. Megler i transaksjonen har vært Malling & Co Drammen.