Illustrasjon/bilde til saken "AVA Eiendom er første kunde på ny løsning for BREEAM-sertifisering fra Kvist"
AVA Eiendom er første kunde på ny løsning for BREEAM-sertifisering fra Kvist
Proptech-selskapet Kvist Solutions lanserer plattform for BREEAM In Use-sertifiseringer og har landet AVA som første kunde og samarbeidspartner.
Publisert: 11. oktober 2023

Kvist har hatt et partnerskap med AVA i over ett år som har resultert i utviklingen av bransjens første digitale plattform for BREEAM In Use-sertifisering. Kvist har allerede sertifisert 4 av AVAs 18 bygg som skal gjennom BREEAM In Use-sertifisering (BIU). Samtidig har AVA vært en viktig katalysator for digitalisering av arbeidsflyten som kreves for å lykkes med BIU.

– AVA har vært igjennom en viktig overgang i sitt bærekraftsarbeid. I startfasen lå fokuset på kartlegging – vi trengte å vite hvor vi sto, og hvilke tiltak som var mest utslagsgivende. Dette arbeidet har vi lært utrolig mye av, og vi tror denne angrepsvinkelen har bygget kompetanse og bidratt til gode beslutninger. Vi har ikke bare prioritert driftsmessige tiltak, men også en kompetansebygging innenfor Breeam-sertifisering, sier eiendomssjef Erling Skovli i AVA.

– Vi ser også at for å akselerere dette arbeidet og kunne jobbe mer datadrevet har vi ønsket å bidra til digitalisering av sertifiseringsarbeidet. Vi pushet derfor Kvist til å lage en plattform, og signerte papirene før de i det hele tatt hadde en løsning klar, fortsetter han. Samarbeidet har som mål å sertifisere hele AVAs bygningsportefølje, derunder kartlegge og redusere byggenes klimaavtrykk og legge grunnlaget for økonomiske fordeler for AVA. Dette inkluderer økt eiendomsverdi, reduserte drifts- og finanskostnader, sikring av attraktive leietakere, redusert klimarisiko og posisjonere porteføljen for EU Taksonomi.

– Vi vet at de grønneste byggene er de som allerede står. Dessverre er de fleste byggene i dag ikke grønne nok, og dokumentasjonsgrunnlaget er for tynt for å møte de strenge kravene som kommer. Så for å møte kravene fra både leietaker, bank og myndigheter, er det mange bygg som må øke sin miljøprofil – fort. Det er derfor en sann glede å endelig lansere første versjonen av et verktøy som kan hjelpe flere bygg med å øke sine miljøambisjoner! Vi opplever AVA som svært fremoverlente som har turt å satse på oss tidlig i utviklingsløpet - det har betydd mye for lansering av denne plattformen. Så vi er veldig takknemlige for samarbeidet så langt! Videre er det stas å endelig nå denne milepælen som representerer et betydelig skritt mot målet om å gjøre miljøsertifisering mer tilgjengelig og effektiv for eiendomssektoren, sier Fabian Utigard, daglig leder i Kvist Solutions.