Illustrasjon/bilde til saken "Asker sentrums største kontoreiendomsselskap etableres"
Asker sentrums største kontoreiendomsselskap etableres
Asker Næringseiendom AS – to etablerte aktører går sammen og skaper det som blir Asker sentrums desidert største kontoreiendomsselskap.
Publisert: 16. noveber 2018

Asker Næringseiendom AS blir Asker sentrums desidert største kontoreiendomsselskap med en markedsandel på over 30%. Det er etablert et strategisk samarbeid hvor AVA Eiendom AS (med eierselskapene Hagahogget AS og AVA EiendomsPartner AS), Sverre Sejersted og Lars Holter-Sørensen går sammen og skaper et nytt selskap. Dette gjøres ved at partene selger sine eiendommer (Stasjonskvartalene, Holmen Næringspark og Erteløkka) til et nyopprettet NRP-syndikat hvor selgerne blir med som langsiktige eiere. Alle aktørene i det nye selskapet har lang erfaring med næringseiendom og er alle svært godt kjent med Asker-markedet. Det nye selskapet vil samlet ha løpende leieinntekter på ca. 95 millioner kroner per år og skal forvaltes av AVA Eiendom AS på en langsiktig forvaltningsavtale. Eiendommene som nå legges inn i Asker Næringseiendom AS verdsettes til over 1,5 milliarder kroner. AVA og Aspelin-familien blir største eiere i det nye selskapet.

AVA Eiendom AS legger eiendommene Stasjonskvartalene og Holmen Næringspark inn i det nye selskapet, Sejersted og Holter-Sørensen bidrar med næringseiendommene på Erteløkka. NRP har innhentet og komplimentert det overnevnte aksjonærlaget med ytterligere sterke eiendomsnavn som blant annet Aspelin-familien og Astrup-familien. Totalt areal utgjør ca. 75 000 m2, dette gir selskapet muligheten til å gi eksisterende og nye kunder en fleksibilitet utenom det vanlige. Med så mye areal kan man være fleksibel og løsningsorientert ovenfor leietakerne og tilby lokaler i hele prissjiktet. Stasjonskvartalene og Erteløkka ligger begge på hver sin side av togstasjonen i Asker sentrum. Erteløkka besitter Askers eneste sentrums-hotel og innehar et fremtidig utviklingspotensial. Eiendommene i Holmen Næringspark har et meget solid leietakerlag med noen av Askers største bedrifter. Stasjonskvartalene har solide leietagere som Politiet, Posten, Asker kommune og Rema 1000. Alle eiendommene ligger svært sentralt og har til felles at de tilbyr nye, moderne fasiliteter og sterke eiere som kjenner Asker-markedet godt.

«Størrelsen gir oss fleksibilitet og muligheten til å utvikle eiendommene i et langsiktig perspektiv. Et eierskap til en slik eiendomsmasse med så gode leietakere og så gode beliggenheter i et velfungerende kontormarked er unikt. Dette styrker AVA sin markedsposisjon i vårt hjemmemarked Asker og Bærum» sier Arne Vannebo CEO i AVA Eiendom AS.